Az akadálymentes honlap
Domony 
Polgármesteri Hivatal
komplex akadálymentesítése
projekt keretében készült
a Közép-magyarországi
Operatív Program
KMOP-2009-4.5.3. 
kódszámú, az 
„Egyenlő esélyű hozzáférés
a közszolgáltatásokhoz”
című pályázata támogatásával.


Az akadálymentes honlap
Domony 
Polgármesteri Hivatal
komplex akadálymentesítése
projekt keretében készült
a Közép-magyarországi
Operatív Program
KMOP-2009-4.5.3. 
kódszámú, az 
„Egyenlő esélyű hozzáférés
a közszolgáltatásokhoz”
című pályázata támogatásával.


(feltöltve:2017.03.21.)

(feltöltve:2017.03.17.)
(feltöltve:2017.03.17.)

(Kegyeleti okok miatt az eredetileg 14 órára összehívott ülés kezdési időpontja 16 órára módosult!)


M E G H Í V Ó

Domony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2017. március 23-án (csütörtök) 16.00 órakor

testületi ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom 

és pontos megjelenésére feltétlenül, számítok.

 Napirendi pontok:

1.) Domony Község Önkormányzat 1/2017. (I.31. ) Ökt rendelet Előirányzat módosításának megtárgyalása

         Előadó: Tantó Viktor polgármester

2.) Domony Község Önkormányzat Stratégiai Ellenőrzési Terve 2017-2020 évre szóló megtárgyalása

Előadó: Tantó Viktor polgármester

3.) Képviselő-testület Gazdasági és Ügyrendi bizottság tagjainak megválasztása

                   Előadó: Tantó Viktor polgármester

4). Kulturális referens megválasztásának megtárgyalása

                   Előadó: Tantó Viktor polgármester

5.) Egyebek

                   Előadó: Tantó Viktor polgármester  

Domony, 2017. március 17.

Tantó Viktor s. k. polgármester
(feltöltve:2017.03.15.)


 Tantó Viktor polgármester úr ünnepi beszéde, 
mely elhangzott a 2017. március 14.-i tavaszváró ünnepen.


Tisztelt Hölgyeim Uraim, és Gyermekek!

Március 15. évről-évre az ünneplés és az emlékezés napja. Azért jöttünk össze ma is, hogy nemzeti ünnepünk alkalmából nemcsak kívül, de legbelül, a lelkünk is ünneplőbe öltözzön. Ilyenkor még erőteljesebben érezzük, ahogyan szerte a nagyvilágban egymáshoz igazodik a magyar szívdobbanás. Ilyenkor itt az idő, hogy végig gondoljuk, mit tettünk együtt és külön-külön azért, hogy a ránk bízott örökséget, magyarságunkat megőrizzük, új tartalommal és értékekkel gazdagítsuk, hogy aztán továbbadhassuk az utánunk jövőknek.

Idézzük fel a nagy elődök példáját, hogy cselekedeteinket az övékéhez mérve, erőt és hitet merítsünk a folytatáshoz. Idézzük fel azt, ami Kossuth Lajost, gróf Széchenyi Istvánt, Bem Józsefet, Klapka Györgyöt és a lánglelkű Petőfi Sándort képessé tette a rendkívüli helyzetben a rendkívüli feladatok vállalására.

Ez a képesség és érzés nem más, mint a szabadság akarása, a nemzet szabadsága, és a nemzetet alkotó polgárok szabadsága. Azt mondják, a szabadságnak nincs nemzetisége: mégis, legalább a világ 52 országában, ahol magyarok élnek, március 15. a magyar szabadság ünnepe. A magyar szabadságé, amelyért Petőfi Sándor legdrágább kincsével, az életével fizetett.

169 év telt el azóta. Túléltünk, itt vagyunk, ha megfogyva is, de elegen még, hogy Magyarországot "immáron sokadszor" újjáépítsük. A magyar szabadság eszménye bennünk van kitéphetetlenül. Itt él a szívünkben, a lelkünkben, nemzeti önazonosságunk szerves része lett.

`Szabadság! Itten hordozzák véres zászlóidat...´ - mondja a Szózat, nemzeti imáink egyik legszebbike.

 Ma, 2017. március idusán a mi szabadságunk zászlaja nem véres, mint volt egykor 48-ban, vagy világ- és Európa-szerte az elmúlt évszázadban. A mi szabadságunk zászlaján most az áll, hogy jog, törvény, kitartás, akarat, szolidaritás, együttműködés, egymás és mások tisztelete. Közös európai jövő. És ott áll az is, hogy magyarság, kereszténység, összetartozás.

Egyik legszentebb, legigazabb és legőszintébb ünnepünk március tizenötödike. Hogy miért? Mert ez az ünnep tükrözi legjobban magyarságunk lényegét: a szabadságszeretetet. Gondoljuk csak végig, mennyire igaz ez. Nem kerülhetett volna sor a honfoglalásra, nem születhetett volna meg és nem állhatott volna fenn annyi évszázadon át Európa egyik legrégibb állama. Nem lett volna Rákóczi-szabadságharc, 1848, 1956-os forradalom, ha nem éltetett volna bennünket a szabadságszeretet.

Mi magyarok néha hosszú ideig hallgatunk, tűrünk, de egyszer csak megelégeljük, s azt mondjuk: Elég! És akkor bármire képesek vagyunk, azért, ami legbensőbb lényünkből fakad. Se Rákóczi, sem a szabadságharc vezetői vagy közkatonái, sem az 56-osok nem hezitáltak amiatt, hogy van-e remény a sikerre, hogy mennyire van esélye, akkor, annak a megmozdulásnak. Egyszerűen bíztak önmagukban, saját és népük erejében, bíztak a maguk, a sokak igazában.

Mertek cselekedni, képesek voltak döntést hozni, végül pedig mertek a szívükre hallgatni. Kinek lett igaza? Nekik. Kikre emlékezünk évről-évre? Rájuk. A forradalmak nagyjai, vezérei, és velük együtt a névtelen tömegek a `tenni kell már valamit´ nyomása alatt cselekedtek.

Ellentétben velük nem egy, nem tíz vagy ezer magyar, hanem tíz- és százezrek vállalták a cselekvést nyomás nélkül, csupán a szívük vezette őket. És mentek előre, sokszor akár a halálba. Mert érezték, mi a jó, a helyes, mi az igaz, mert tudták, hogy mi hiányzik a népnek.

Ünnepeljünk, hiszen 1848-ban nemcsak a magyar szabadságért harcoltak, hanem az európai szabadságért is. Mindenki szabadságáért. Bizonyítják ezt nemcsak az olasz, az osztrák, és a lengyel légió, az aradi tizenhárom testvéri sorsvállalása nyelv és etnikum felett, de bizonyítják ezt a Kárpát-medencei magyarok és nem magyarok, akik együtt álltak ki a forradalom mellett. Az aradi Szabadság-szobor ezért Szabadság-szobor, mindenki szabadságának a jelképe.

Ahogy 1848-ban, úgy most is építeni kell a nemzetet. Lélekben, a közös egymásért gondolkozásban kell, hogy egyek legyünk. Fontos, hogy megértsük, együtt kell élnünk, gondolkoznunk és tennünk egy szebb jövőért! Ezért arra kérek mindenkit, dolgozzon jobban, mint tegnap, tegye azt, ami tudása szerint a legjobb és a leghasznosabb. És ne csak saját magunkra gondoljunk, hanem a közre is, azokra, akik segítségre szorulnak! Álljunk meg egy szóra, beszéljünk egymással, nézzünk újra egymás szemébe, értsünk szót, fogjuk meg egymás kezét, segítsünk egymáson. Akarjunk közös magyar jövőt építeni!

Ha ezt együtt akarjuk, akkor van jövőnk, és lesz szabadságunk. És akkor `a magyar név megint szép lesz...´

Adja az Isten, hogy így legyen!

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!"

(feltöltve: 2017.03.07.)

Március 08. 

A Nemzetközi Nőnap, 

a nők iránti tisztelet és megbecsülés kifejezésének napja.


Nőnap alkalmából kívánom, hogy valamennyi nő élete legyen kiegyensúlyozott és boldog. Éljenek harmóniában önmagukkal és másokkal, életkortól függetlenül, egészséges önbecsüléssel, félelem nélkül, valódi énjük, kreativitásuk megvalósításával a mai világban.

A nő kétségtelenül egy csodálatos teremtmény. A legtöbbször megosztó, de mindenképpen szeretetre és tiszteletre méltó, olyannyira, hogy a legtöbb műalkotást a világon Ő ihlette. Számtalan szerepben ismerhettük meg, a hűséges társ, az otthon melegének oltalmazója, az odaadó, ha kell önfeláldozó anya. Az ember társas életre ítéltetett. Harmonikus együttélésünk alapja a kölcsönös tisztelet, és megbecsülés.

Legyen ez a nap valóban ünnepe a Nőknek, s szóljon ez az ünnep csak nekik. Halmozzuk el szeretettel, figyelemmel, gondoskodással, hiszen megérdemlik. Ez az évi egy alkalom ad lehetőséget a hála és a köszönet kifejezésére. Olyan módon tegyük emlékezetessé számukra, hogy mintegy érzelmi akkumulátor, a lehető leghosszabb ideig kitartson.

Ezúton köszönöm meg a községünkben élő valamennyi Nőnek a társukkal szembeni odaadást, szeretetet, gondoskodást, kívánok a képviselő-testület és a magam nevében mindannyiuknak Boldog Nőnapot.

Tantó Viktor
polgármester(feltöltve: 2017.03.02.)

A mai napon Benkó Lajosné HVB elnök asszonya 
a jogorvoslati határidő lejárta után, 
immár hivatalosan is bejelentette a 2017. február 26.-i 
időközi polgármester választás végeredményét 
és Tantó Viktor községünk új polgármestere a képviselő testület 
és a falu sokasága előtt letette a hivatali esküt.

Köszönjük Vécsey László országgyűlési képviselő úrnak, 
hogy jelenlétével megtisztelte egész közösségünket 
és kedves szavakkal indította el megválasztott polgármesterünket
 édesapja Tantó Csaba után "megörökölt" munkára.

(feltöltve: 2017.02.26.)


Domony-Domonyvölgy 2017 február 26.-i polgármester választás részletes eredménye.

A választás érvényes és eredményes volt


Tantó Viktor lett Domony-Domonyvölgy új polgármestere


Példa és jelzésértékű volt ez a választás, melynek eredményeként az összefogás és együtt gondolkodás ezután már kötelező lesz minden településünkön élő és a képviselő testület számára.

Köszönet a lakosságnak, a jelölteknek és választás lebonyolításában résztvevőknek.......ez egy igazán tanulságos nap volt!

Pauló Pál települési képviselő


(feltöltve: 2016.01.29.)